Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din 16 iunie 2023, ora 11

 • Proiect de hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Romulus Irimeș, astronom clujean. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind revizuirea numărului de burse aferente lunii mai 2023. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 22, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A și str. Rovine nr. 3. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale „Horea”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19A. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca asupra terenului identificat cu nr. cadastral 326522, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 17, ap. 6, trecerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul Administrației și Internelor, Filiala „Mihai Viteazul”, jud. Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 947 din data de 27.07.1995, încheiat cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca R.A. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1744 din data de 1.09.1999, încheiat cu Muzeul de Artă. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1749 din data de 24.09.1999, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1874 din data de 29.12.1999, încheiat cu Matiș Delia și Matiș Horațiu. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1970 din data de 22.03.2000, încheiat cu Club Sportiv Municipal. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2097 din data de 2.06.2000, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2099 din data de 2.06.2000, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2109 din data de 12.06.2000, încheiat cu Școala Populară de Arte „Tudor Jarda”. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2140 din data de 14.11.2000, încheiat cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2141 din data de 14.11.2000, încheiat cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2258 din data de 25.06.2001, încheiat cu Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2259 din data de 25.06.2001, încheiat cu Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2288 din data de 2.11.2001, încheiat cu Borș Felicia și Borș Grigore-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2394 din data de 18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2421 din data de 8.03.2004, încheiat cu Direcția Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2580 din data de 10.02.2005, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 404632 din data de 18.12.2012, încheiat cu Cseh Gyoparka. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 67536 din data de 13.02.2019, încheiat cu Mic Sergiu-Crinuț. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2599 din data de 30.01.2006, încheiat cu Redacția Tribuna. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2611 din data de 17.08.2006, încheiat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj – Arhivele Statului. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2618 din data de 25.10.2006, încheiat cu Academia Română – Filiala Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 57490 din data de 28.02.2011, încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407105 din data de 19.12.2012, încheiat cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 27, ap. 33 și ap. 12. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra suprafeței de 15 mp., parte din terenul în suprafață de 252 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Enescu nr. 3, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 255084 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 8550), cu nr. topo. 10507/2/3. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2023, aprobată prin Hotărârea nr. 66/2023. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor identificate cu nr. cad. 343491, 343490 și înscrierea în cartea funciară nouă a imobilului cu nr. cad. nou 351728, situat în str. Grigore Alexandrescu nr. 21A-27, aferent Grădiniței „Albinuța” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 11/2023 (însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor identificate prin nr. topo 9197/1 și nr. cad. 305813, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 31). Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 168/2023 (Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2023, aprobată prin Hotărârea nr. 67/2023). Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 325/2015 (trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia şi darea în administrare Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru Serviciul Teritorial Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 1, ap. 1), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 90/2016. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 438/2023 (însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211, înscrise în C.F. nr. 351534, având nr. cad. 351534 și C.F. nr. 280720, având nr. cad. 280720). Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, S+P+E, str. Oașului nr. 254C; beneficiari: Cristea Bogdan-Ionuț și Cristea Vlad-Vasile. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Valea Chintăului nr. 71; beneficiari: Angela-Violeta Ferent și Alexandru Bogdan Ferent. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 3.400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, cu destinația „Achiziție aparatură medicală necesară Laboratorului de radiologie și imagistică medicală al spitalului, respectiv Aparat RX Digital”. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu destinația „Modernizare sistem de climatizare bloc operator”. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție de echipament medical – Lampă de operație cu două cupole (ILED7+ILED7), braț pentru monitor și monitor 26 – 2 buc. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 315.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 435.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454). Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică – Școala Gimnazială Nicoale Titulescu – aleea Herculane nr. 7 din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică – Școala Gimnazială Ion Creangă – aleea Peana nr. 2-4 din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor, practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 753/2007, 352/2013, 520/2016, 266/2017, 104/2018 și 586/2019. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 514/2022 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Parc Est”). Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial aferent perioadei 1.10-31.12.2022/Raportului anual aferent anului 2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe anul 2023, pentru organizarea evenimentului „Concerte de Fanfară în Parcul Central”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 2, punctul 28 – învățământ preuniversitar particular, din Hotărârea nr. 39/2023 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2023-2024). Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere nr. 188108/4.04.2019, aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018, cu modificările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 602/2022 (modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, Sector I, prestată de operatorul S.C. Supercom S.A.). Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor I și II la Hotărârea nr. 847/2022 privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea 466/2022 (aprobarea unor măsuri de organizare, funcționare și finanțare a Creșei pentru Educație Timpurie, urmare a reorganizării ca unitate de învățământ cu personalitate juridică). Proiect din inițiativa primarului.
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alexandri nr. 1, ap. 2, în favoarea Sindicatului Liber al Salariaților din Administrația Publică Locală CIVITAS. Proiect din inițiativa primarului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.